Affichage de contenus web

Compromís 106 - Codi Ètic del turisme valencià

Les ajudes públiques al sector turístic i de les vacances socials es dirigiran als operadors que subscriguen el Codi Ètic pel qual assumeixen compromisos socials i laborals, vetlant perquè el personal que presta servei de neteja en els establiments turístics estiga subjecte al conveni col·lectiu de l'hostaleria.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Impuls a l’adhesió de empreses del sector turístic al Codi Ètic del Turisme CV, pel qual assumeixen compromisos socials i laborals

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana

Les ajudes de concurrència competitiva de Turisme CV de 2022 per a empreses i entitats ja han inclòs com a requisit necessari per a optar a les mateixes estar adherides al Codi Ètic del Turisme Valencià.

En les edicions anteriors era un factor que atorgava una major puntuació per a rebre l'ajuda.

Enllaç a Convocatòries ajudes empreses turístiques TCV

Assolida

Actuació 2

Modificació de les bases reguladores d'ajudes destinades al sector turístic

S'ha iniciat la modificació del Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana, que inclourà criteris directes sobre qualitat en l'ocupació a acreditar per les empreses i entitats sol·licitants, entre altres canvis.

El tràmit d'audiència i informació pública de la normativa es va acabar el 16 de gener de 2023.

La convocatòria d'ajudes de concurrència competitiva de 2023 ja inclourà aquesta modificació de les bases.

Enllaç al Projecte Decret modificació bases ajudes sector turístic

En tràmit

Òrgan responsable

Turisme Comunitat Valenciana