Affichage de contenus web

Compromís 3. Impuls d'una Llei per l'Economia Circular i del Pla Integral de Residus

Impulsarem una Llei per l'Economia Circular que integre els principis d'Economia Circular de la UE. Impulsarem el compliment de l'acabat d'aprovar Pla Integral de Residus (PIR). Avançarem en mesures fiscals que desincentiven la crema de residus de cicle obert, l'eliminació a través d'abocadors i el flux de residus més contaminants.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Implantació de l’impost estatal sobre el dipòsit de residus, incineració i coincineració

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració del cens i del models d'autoliquidació

S'ha elaborat el cens i el model d'autoliquidació de l'Impost estatal sobre el Dipòsit de Residus en Abocadors, la Incineració i la Co-incineració de Residus. La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que estableix aquest Impost amb caràcter de tribut cedit a les Comunitats Autònomes de règim comú suposa la derogació, amb efectes des del 2023, de l'impost autonòmic sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, co-incineració i valorització energètica i atribueix a les comunitats autònomes l'aprovació dels cens i del models d'autoliquidació per a l'aplicació de l'impost.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc