Affichage de contenus web

Compromís 15 - Garantir el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles

Garantirem el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles, a través dels recursos territorials especialitzats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Implantació del Model Valencià d’Assistència a les Víctimes del Delicte

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de les oficines

La Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat presta una atenció integral i multidisciplinària, gratuïta i universal, a les víctimes de qualsevol delicte, tant des de el punt de vista jurídic, com psicològic i d'assistència social, al llarg de tot el procediment e inclús amb posterioritat a la seua conclusió, evitant així la victimització secundària.

La creació de les oficines és un servei públic, capaç de de centralitzar i facilitar  a les víctimes els recursos tendents a garantir, a més a més, la seua seguretat.

Decreto 165/2016

Assolida

Actuació 2

Ampliació de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

Ampliació progressiva del nombre d'oficines, de 22 en 2018 a 37 al finalitzar 2022. Totes les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte que conformen la Xarxa de la Generalitat ja estan creades. Tots els partits judicials de la Comunitat comptaran amb una OAVD en funcionament abans que acabe 2022, més una altra oficina a Utiel.

L'objectiu és que totes les víctimes puguen disposar de l'assistència integral en qualsevol part del territori.

La Xarxa disposa de protocol general d'actuació i de protocols d'actuació i coordinació específics, segons la tipologia d'assistència especialitzada que es requerisca.

Informació sobre les OAVD

Protocol General Bàsic d'actuació de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte.

 

Assolida

Actuació 3

Posada en marxa de la Oficina de Denúncies i d'Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere d'Alacant

Al mes de novembre de 2022 s'ha posat en funcionament l'Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere d'Alacant. D'aquesta manera, cada província compta amb una Oficina de Denúncies.

Impacte: Dades d'atenció: 2.872 dones assistides

En 2023, les Oficines de Denúncies suposaran una inversió de 2.362.610,36 €

https://oficinavictimas.gva.es/va/oficina-de-denuncies-i-assistencia-a-les-victimes-de-violencia-de-genere

 

Assolida

Actuació 4

Punts de coordinació de les Ordres de Protecció

Les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte ubicades en les capitals de província (Alacant, Castelló i València), actuaran com a punts de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,

Protocol de tractament d'ordes de protecció de víctimes de violència de gènere i domèstica en la Xarxa de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia