Affichage de contenus web

Compromís 45 - Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia

Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia treballant amb els entorns socials i comunitaris, restringirem la publicitat del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d'apostes. Així mateix, incrementarem l'impost del joc i destinarem la seua recaptació a campanyes de sensibilització i tractament de la problemàtica de la ludopatia.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Implantació de programes per a la prevenció i conscienciació sobre l'addicció al joc

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Programa què et jugues

El programa QTJ? és una intervenció preventiva d'àmbit universal dirigida a adolescents de tots dos sexes en un rang d'edats que va des dels 14 als 17 anys. Es presenta en un format breu de 4 sessions, dissenyades per a ser realitzades en 50 minuts, temps mitjà disponible per a una classe o tutoria.

Assolida

Actuació 2

PROGRAMA LUDENS de prevenció universal d'àmbit escolar i comunitari

Partint de l'estudi de la prevalença de l'addicció al joc, els objectius del programa LUDENS estan dirigits als adolescents perquè aconseguisquen la capacitat d'anàlisi crítica de les estratègies de publicitat comercial, la sensibilització dels problemes de l'addicció al joc mitjançant la presentació de testimoniatges reals d'addicció i anàlisi de les causes i conseqüències d'aquest trastorn i la pràctica en les habilitats i estratègies de prevenció d'addicció al joc. La implantació es duu a terme a través de les unitats de prevenció comunitària de conductes addictives dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb els centres educatius dels municipis.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Salut Pública i Addiccions