Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Implantació de la metodologia de construcció BIM (Building Information Modelling) en l'edificació pública

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Utilització de BIM en la Generalitat

En col·laboració amb la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció s'han dut a terme las següents actuacions:

  • Realització d'una enquesta de diagnòstic sobre el coneixement i ús de BIM en la Generalitat.
  • Celebració de Jornades de Formació.
  • Elaboració i inclusió d'Annexes BIM en les licitacions referents a inversions MRR i ordinàries.
  • Contractació del modelat BIM de la Ciudad Administrativa C90.
  • Participació en la Constitució de la Comissió Inter-departamental d'Innovació en l'Edificació

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General del Sector Públic i Patrimoni