Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Identificació de reptes i solucions d'innovació en àrees prioritàries per a la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de comitès d'innovació especialitzats

 

Amb la finalitat d'identificar els reptes que han d'afrontar les empreses i proposar solucions d'innovació que puguen desenvolupar-se amb les capacitats disponibles en la Comunitat Valenciana, s'han constituït 7 comitès d'innovació, compostos per representants de la Comunitat científica, els instituts tecnològics i l'empresariat.

 

Els comitès desenvolupats en els últims quatre anys se circumscriuen als àmbits de l'alimentació i dieta hospitalària, descarbonització , destinacions turístiques intel·ligents, emergències, hàbitat sostenible; mobilitat, transport i infraestructures i soledat no desitjada en col·lectius vulnerables. En total, s'han definit 60 propostes concretes d'innovació que són prioritzades en les convocatòries d'ajuda en concurrència competitiva.

 

Actes dels comités d'innovació

Assolida

Òrgan responsable

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)