Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: I Pla biennal de Transparència 2019-2021. Pla que recull les actuacions a dur a terme en matèria de transparència en la Generalitat

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració, execució i avaluació del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021

El Pla Biennal de Transparència 2019-2021 és l'instrument de planificació i avaluació de les actuacions que es van dur a terme en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes entre 2019 i 2021 en la Generalitat, per a aprofundir en el compromís contret amb la ciutadania per a avançar cap a una administració transparent, íntegra, participativa, eficaç i basada en el bon govern. S'ha fet seguiment de la execució de les seues accions durant tot el Pla, així com una avaluació intermèdia i una avaluació final. S'ha creat una plataforma de rendició de comptes que permet a la ciutadania conéixer el nivell d'execució de cadascuna de les seues accions.

https://gvaoberta.gva.es/es/pla-biennal-de-transparencia-gva

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern