Affichage de contenus web

Compromís 127 - Inversions i infraestructures justes, equilibrades al pes poblacional, dels Pressupostos Generals de l'Estat

Inversions justes i infraestructures: donar compliment en els projectes dels Pressupostos Generals de l'Estat a la clàusula d'inversions territorialitzades introduïda a l'Estatut d'Autonomia, que fixa com a mínim d'inversions el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. Posada en marxa de la comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local per participar en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana on es durà una agenda valenciana d'inversions consensuada per les forces del Consell.
 
Així mateix reclamarem:
 
 • Implementar gratuïtat total de l'AP-7 i l'adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 • La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als punts negres o trams amb major sinistralitat.
 • Un avanç decidit en l'adequació del Corredor Mediterrani.
 • Aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost General de l'Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de l'Estat.
 • Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica, acompanyat d'un pla d'inversions de l'Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material, així com del finançament necessari per a la seua gestió.
 • Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes.
 • Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació dels municipis en els tributs de l'Estat.
 • Actualització dels estudis i aplicació efectiva d'un Pla de Manteniment integral del litoral valencià.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reclamació per part de la Generalitat de la gratuïtat de l’AP-7 i millora dels accessos

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Reclamació a l ‘Estat de la gratuïtat de l'AP-7

El Ministeri va alçar les barreres de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant l'1 de gener de 2020.

Assolida

Actuació 2

Millora dels accessos a l'AP-7

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va fer un Estudi de millora de la connectivitat i el va lliurar al Ministeri de Foment en juliol de 2018.

Actuacions per part de l'Estat:

 • En execució l'obra de la connexió sud d'Oliva amb l'AP-7: 24 M€.
 • En execució l'obra N-238, seguretat viària, ampliació de plataforma i reordenació d'accessos des de Vinaròs a l'enllaç de l'AP-7 a Ulldecona: 13 M€.
 • El Ministeri va contractar la redacció de sengles estudis previs sobre distribució de la demanda de trànsit després de la supressió de peatges a l'autopista AP-7 Tarragona-València i València-Alacant, i necessitat d'actuacions en la xarxa viària estatal.

L'objecte dels estudis és recopilar els antecedents, la realització d'un estudi de trànsit i de mobilitat de l'entorn viari de l'autopista AP-7 i altres dades bàsiques. Aquestes dades permetran determinar les millors solucions per a les actuacions que s'hagen d'escometre per a acomodar la demanda en la xarxa de carreteres de l'estat, després de la redistribució de trànsit que s'ha produït amb la supressió del peatge de l'AP-7, com ara la remodelació d'enllaços existents o la implantació d'altres nous, establint la seua programació.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible