Affichage de contenus web

Compromís 13 - Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d'Istanbul i a les recomanacions de l'informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l'eliminació de la discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Fòrum per a l’abolició de la prostitució

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació del Fòrum Valencià per a l'abolició de la prostitució

Creat mitjançant resolució del 25 de febrer de 2021 de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.

L'objecte de treball del Fòrum és elaborar les mesures que garantisquen adequadament els drets de les persones víctimes de tràfic i explotació sexual, per a la seua efectiva protecció social, així com la proposta de reformes legislatives i administratives que permeten l'erradicació de la prostitució.

Activitats: des de la seua constitució al març de 2021, s'han celebrat:

  • 12 sessions del Fòrum i 5 seminaris en universitats de la Comunitat (Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d'Alacant).
  • Els diagnòstics i propostes realitzades per les persones expertes s'han recollit en l'informe "Fòrum Valencià per a l'Abolició de la Prostitució: mesures i propostes per a la seua erradicació".
  • S'ha elaborat el document  amb una selecció de propostes "10 accions per a una Estratègia Abolicionista" amb les quals es pretén contribuir a l'abolició de la prostitució a través de reformes normatives que sancionen la demanda de prostitució i oferisquen assistència a les dones prostituïdes; i de la formació i sensibilització dels professionals que estan en contacte amb aquestes dones i de la ciutadania en general.
  • Totes aquestes actuacions van encaminades a erradicar el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual i la prostitució, que són formes de violència sobre la dona.

Fòrum

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia