Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Formació i sensibilització en transparència i integritat

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Formació en transparència dins del pla anual de formació per al personal empleat públic

Dins del pla formatiu de l'Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) s'han fet les següents activitats formatives:

2019: 6 cursos (3.563 persones formades).

2020: 7 cursos (1.553 persones formades).

2021: 8 cursos (546 persones formades).

2022: 10 cursos (pendent de conèixer el nombre de persones formades).

Informació actualitzada en: https://ivap.gva.es/es/memories-d-activitats-del-ivap

 

Formació per a personal empleat públic d'entitats locals:

https://gvaoberta.gva.es/va/guies-i-recursos

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern