Affichage de contenus web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Fons de Cooperació Municipal

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació de la Llei del Fons de Cooperació Municipal

El Consell va aprovar el projecte de Llei que regula el Fons de Cooperació Municipal (FCM) dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana en el Ple de18/12/2020.

Finalment, es va aprovar la Llei 5/2021, de 5 de novembre, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana. En vigor des de l'11 de novembre 2021.

La Llei crea la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Enllaç a la Llei 5/2021 Fons Cooperació Municipal

Fons cooperació 2021, 40 M €. Pagat als ajuntaments.

Fons Cooperació 2022, 40 M €. Pagat als ajuntaments.

Fons Cooperació 2023, 40 M €. Iniciat el pagament als ajuntaments del primer tram (20 M€) en febrer 2023.

Resolució d'adjudicació del fons 2022

El Consell en sessió de 17 de juny de 2022 va aprovar el Pla sectorial de finançament basic del FCM per a 2023 que conté les aportacions a realitzar per la Generalitat i cadascuna de les diputacions provincials.

Pla sectorial finançament bàsic FCM

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local