Affichage de contenus web

Compromís 24 - Impuls d’una política de cooperació internacional amb la millora dels instruments de cooperació i l’increment del pressupost fins el 0’4%

Incrementarem progressivament el pressupost destinat a la cooperació internacional al desenvolupament fins a aconseguir el 0'4% en l'últim exercici pressupostari de la X legislatura. Treballarem per la millora dels instruments de cooperació en consens amb les organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. Desenvoluparem una política de cooperació establint una coherència de polítiques (educació per al desenvolupament, compra pública ètica, comerç just i consum responsable). Tot això en el marc de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Foment d’una ciutadania crítica i responsable

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Cooperarium: biennal de cooperació, drets humans i desenvolupament sostenible

El 4 i 5 de novembre de 2022 es va portar a terme la primera Biennal de Cooperació, Drets Humans i Desenvolupament Sostenible, COOPERARIUM, a la Plaça de l'Ajuntament de València. Es va comptar amb l'assistència de tot tipus de públic i més de 900 estudiants d'Ensenyament Secundari i Batxillerat de 21 centres educatius de diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

El seu contingut s'ha centrat en la difusió de projectes d'acció humanitària, donar a conéixer la situació de les persones desplaçades, les desigualtats en salut o educació i l'impacte del canvi climàtic.

Cooperarium

Vídeo d'Acció Humanitària

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament