Affichage de contenus web

Compromís 78 - Millora de les mesures i condicions al mercat laboral de les persones amb discapacitat

Millorarem les mesures al mercat laboral de les persones amb discapacitat. Garantirem condicions laborals dignes de les persones amb discapacitat, tant en empreses ordinàries com en centres especials d'ocupació, aplicant mesures d'ajust efectives.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional, malalties mentals i problemes d’inclusió social

 • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla Avalem Capacitats

 • Contractació per les entitats locals de persones amb diversitat funcional.
 • Dotació Pressupostària 2023: 5 M €.

Assolida

Actuació 2

Suport als llocs de treball dels centres especials d'ocupació

 • Subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals de l'actuació.
 • Subvencions destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional.
 • Nombre de llocs de treball, mitjana anual 2020-2022: 7.953.
 • Dotació pressupostària 2020-2023: 168,75 M€.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA