Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Foment de les energies renovables

 • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Ruta Valenciana del Biogàs

 

El gas com a font energètica suposa un autèntic desafiament en el mix energètic de les pròximes dècades. Amb un ús intensiu de gas natural en el teixit industrial valencià, principalment en el sector ceràmic, però també en l'àmbit domèstic propiciat per l'existència del gasoducte que recorre tota la costa valenciana, és necessari donar resposta a l'actual crisi climàtica i energètica a través de la seua substitució parcial per gasos d'origen renovable. Plantejar una Ruta Valenciana del Biogàs permetrà una major independència energètica i una millor sostenibilitat.

https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/ruta-valenciana-del-biogas

Assolida

Actuació 2

Mesures de foment de la gestió comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella

 

Licitació del Pla valencià integrat d'energia i canvi climàtic. El PVIECC està cridat a convertir-se en el full de ruta del Consell per a la descarbonització de l'economia, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic, així com la conscienciació social i la capacitació socioeconòmica per a la transició ecològica. La Llei Valenciana del Canvi Climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana estableix l'aprovació d'aquesta planificació, que té com a finalitat establir les bases per a l'impuls de les energies renovables, el desenvolupament del medi rural, la millora de la salut i del medi ambient i la justícia social. Fins ara:

 • Assessorament en la creació de comunitats energètiques locals a través de l'Oficina oficina de transició energètica i acompanyament (OTEA).
 • Subvencions destinades al foment de la creació de comunitats energètiques locals per import de 590.655,30€, resolt el 09/12/2022. DOGV

Pla valencià integrat d'energia i clima (PVIEC)

En tràmit

Actuació 3

Mesures de suport a les instal·lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica

 

Impuls de l'autoconsum mitjançant la posada en marxa de l'Oficina de Transició Energètica i Acompanyament (OTEAcv), adscrita a la Direcció General de Transició Ecològica i amb seu en les instal·lacions del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), que té per finalitat acostar a la ciutadania el coneixement de les energies renovables i fomentar la seua utilització, promoure i donar a conéixer la possibilitat de crear comunitats energètiques locals, acompanyant a la ciutadania en tots els passos necessaris per a garantir la transició energètica i ecològica, així com en temes d'eficiència energètica i estalvi.

 

Producció d'energies renovables

Assolida

Actuació 4

Presentació de la Xarxa d'Infraestructures Educatives Sostenibles

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, varen presentar el passat 26 de juliol, als equips directius dels centres educatius implicats i als representants dels municipis on se situa, la primera fase del nou programa #ZERO, energia de proximitat.

 

Aquest programa consisteix en la instal·lació de panells fotovoltaics perquè els instituts siguen autosuficients amb energia renovable i de proximitat, i a més generar excedent per a distribuir-lo a famílies vulnerables. La primera fase del projecte incorpora 114 instituts públics, distribuïts en 71 municipis en el territori valencià.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362824188&site=174338946

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Canvi Climàtic i Direcció General de Transició Ecològica