Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Foment bon ús de les TIC entre la població valenciana

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Campanya de sensibilització sobre identitat, imatge i empremta digital en línia: dissenye creativitats (fase 1)

 

Difusió en mitjans digitals de la campanya sobre la identitat, imatge i empremta digital en línia i millorar l'ús responsable de les TIC.

 

CNMY21/DGLBD/02 – Lot 1 Realització de creativitats destinades a accions comunicatives (fase 1) amb l'objectiu d'informar la joventut valenciana i el seu entorn sobre com gestionar la identitat digital i millorar l'ús responsable de les TIC.

 

CNME22/DGLBD/22 Servei de difusió en mitjans digitals de la campanya sobre la identitat, imatge i empremta digital en línia i millorar l'ús responsable de les TIC.

Anualitat 2022

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital