Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Estratègia Valenciana de l'Hidrogen verd

 • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Protocol per al desplegament de l'Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd

Signat, el 14/12/2020, el protocol de col·laboració per al desplegament de l'Estratègia valenciana de l'hidrogen verd, entre la Generalitat i entitats i empreses innovadores de la Comunitat Valenciana. Un total de 18 empreses i associacions empresarials signen el conveni.

Text del Protocol

La Generalitat, amb els integrants de les empreses i associacions, treballen actualment en l'elaboració del PERTE de l'hidrogen i en col·laboració del ministeri.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern