Affichage de contenus web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Estratègia Valenciana de Recuperació

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Posada en marxa de l'Oficina per a l'Estratègia Valenciana de Recuperació

Integrada en la Presidència de la Generalitat, en la DG de Coordinació de l'acció del govern (10/12/2020).

Missió: Coordinació i canalització de les iniciatives que optaran a rebre fons europeus.  dialogarà amb tots els agents implicats; assessorarà empreses i administracions; dinamitzarà projectes estratègics i efectuarà el seu seguiment; identificarà possibles problemes de gestió, i també proposarà mesures de millora dels projectes presentats.

Aprovat Decret 161/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació (EVR) i de la gestió dels fons Next Generation EU (15/ 10/2021).

Enllaç al Decret 161/2021

Assolida

Actuació 2

Impuls de l'estratègia de recuperació i màxim aprofitament dels fons europeus

Ampliació de projectes tractors fins a un total de 22 projectes, mitjançant un procés participatiu a través de la realització d'una sèrie de reunions entre els agents, ja siguen interns i/o externs, en les quals s'han identificat els projectes alineats amb les prioritats europees i nacionals.

Aquest procés participatiu s'estructura en 4 fases, en les quals s'estableixen uns objectius a aconseguir sota una metodologia específica, tot això en el marc d'una programació temporal que permeta l'obtenció dels resultats esperats en un termini no excessiu.

Enllaç al Text EVR

Assolida

Actuació 3

Programa ‘Connexió Europa' de contractació en ajuntaments i mancomunitats de personal auxiliar per a la captació de fons europeus

Convocatòria per a l'exercici 2022 del Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV, 16/06/22).

Té un pressupost global de 15,4 M€.  Les contractacions tindran una durada màxima de 18 mesos. Se presentaren 2.200 sol·licituds.

Es va resoldre mitjançant resolució de 2 de desembre de 2022, del Director General de Labora (DOGV Nº 9484, de 05/12/2022). Han sigut selecciones 297 persones que durant els mesos de gener i febrer de 2023 han rebut la formació necessària per desenvolupar el seu treball, donant suport a totes les persones i empreses dels municipis respectius.

Enllaç a tot el procediment

Assolida

Actuació 4

Plataforma Interactiva ‘En Obert' per a la gestió de fons europeus

Posada en marxa del Portal GVANEXT amb informació sobre les convocatòries i ajudes de la GV finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També inclou informació sobre les convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes, finançades amb fons europeus, gestionades directament pel Govern d'Espanya o per la Unió Europea.

Portal web posat en marxa al juny 2022.

Portal GVANEXT

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern