Affichage de contenus web

Compromís 8. Elaboració de l'Estratègia Valenciana de l’Aigua. Creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l’Aigua

Elaboració de l'Estratègia Valenciana de l'Aigua per a recuperar el bon estat de rius,  llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament sostenible. Creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l'Aigua reforçant les estructures i entitats públiques actuals amb l'objectiu de millorar l'eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com facilitar mecanismes de transparència i d'assessorament als municipis sobre la gestió del cicle integral de l'aigua. Es desenvoluparà un Pla específic i es prendrà com a referència el Dictamen de la Comissió d'Investigació parlamentària per a esbrinar els motius de contaminació dels aqüífers que proveeixen d'aigua als municipis del nostre territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració de l’Estratègia Valenciana de l’Aigua

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Elaboració de la llei valenciana de l'aigua i la seua governança

 

L'estratègia valenciana de l'aigua és el marc estratègic per a recuperar el bon estat dels rius, llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament sostenible.

Aquesta llei pretén abordar la gestió de l'aigua en totes les seues fases: la relació amb altres plans autonòmics en aquesta matèria, amb els plans hidrològics estatals i amb altres planejaments sectorials (Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, agrícoles, urbanístics i territorials), les competències per a l'aprovació de projectes, l'explotació i control de les instal·lacions i la seua titularitat, entre altres.

 

Tràmit a consulta pública des del 19 de febrer fins el 20 de març de 2022 i en meses de participació amb sector ecologista i regants (desembre 2021) i municipis i empreses (febrer 2022).

 

Avantprojecte de Llei d'Aigües de la Comunitat Valenciana

En tràmit

Actuació 2

Redacció del III Pla de Sanejament de la Comunitat Valenciana

 

Ja s'ha licitat el contracte administratiu de serveis d'assistència tècnica (264.636,68€) per a l'obtenció de dades prèvies i elaboració de la base de dades corresponent, imprescindible per als treballs d'aquest pla.

 

També s'han conclòs els treballs de l'elaboració del catàleg d'infraestructures hidràuliques de sanejament de la Comunitat Valenciana. Aquest catàleg recopila la informació cartogràfica de les xarxes de sanejament de 533 municipis dels 542 que formen la Comunitat Valenciana, i ha sigut validada per un 75% dels municipis.

 

S'ha elaborat un plec de bases tècniques per a la redacció d'aquest III Pla que està sent revisat tenint en compte el resultat dels treballs realitzats per a l'elaboració del Catàleg; de les determinacions dels nous plans hidrològics i de les previsions d'actuacions que es portaran a càrrec amb fons Next Generation. Quan finalitze aquesta revisió es procedirà a la tramitació administrativa per a la contractació dels treballs de redacció del III Pla, així com de la seua avaluació ambiental estratègica.

 

En tràmit

Actuació 3

Pla d'Inversions de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals

 

El 3/12/2020 es va presentar i aprovar el Pla d'inversions de l'EPSAR pel Consell d'administració de l'entitat.

  • Alcoi: va començar a abril la construcció del tractament terciari per 2,37 M€.
  • Oriola-Costa: s'ha aprovat projecte d'ordenació del sistema de sanejament per 6,67 M€.
  • Alacantí Nord: es troba en licitació el projecte de construcció d'estacions de bombeig i col·lectors per import de 4,84€.
  • Xest-Xiva: l'EDAR (Estació depuradora d'aigües residuals) mancomunada està pendent de la resolució d'una al·legació per a l'adjudicació.
  • Almassora: el projecte del col·lector ja està redactat i la construcció del nou edifici de control ja ha començat.

 

Assolida

Actuació 4

Creació de la delegació EPSAR a Alacant - Oficina per a la Reutilització de l'Aigua

 

L'obertura de les noves instal·lacions de l'EPSAR en Alacant, constitueix una mostra de la voluntat del Consell en la descentralització de les institucions i en l'apropament dels serveis públics a tots els espais territorials de la Comunitat Valenciana,

 

La nova seu de l'empresa de sanejament gestionarà més de 170 milions d'euros en projectes de sanejament i de reutilització d'aigües. El personal d'aquestes oficines gestionarà inicialment 39 projectes que ja s'han començat a les comarques alacantines, que inclouen la construcció de noves depuradores, la millora de la xarxa de col·lectors i la instal·lació de nous tractaments terciaris en els processos de sanejament.

 

https://www.epsar.gva.es/index.php/epsar/entidad-de-saneamiento-de-aguas

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Aigua