Affichage de contenus web

Compromís 28 - Impuls d'un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per a l’envelliment actiu

Impulsarem un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per l'envelliment actiu que contemple, junt als programes d'estades vacacionals i el termalisme, una programació cultural, esportiva i social que fomente l'envelliment actiu, saludable i inclusiu.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Estratègia sobre envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada amb especial atenció als entorns rurals

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Estratègia valenciana d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2023-2027

L'Estratègia valenciana d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2023-2027 es presenta com un pla de mesures i iniciatives que servisca de full de ruta i d'eina dinàmica i eficaç per a impulsar polítiques orientades a aconseguir que les persones majors puguen gaudir de la plenitud de la vida, de la tranquil·litat i del temps lliure, per a cuidar-se i per a afrontar nous reptes.

Al gener de 2020 es va iniciar un procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no Desitjada, que va paralitzar la pandèmia. A l'octubre de 2021 es va reiniciar, concloent el mes de maig. El text va ser ratificat pel Ple del Consell Valencià de Persones Majors el 15 de desembre de 2022.

El 18 de gener de 2023 l'Estratègia va ser ratificada per la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials.

https://inclusio.gva.es/va/web/mayores/estrategia-valenciana-envelliment-actiu

Assolida

Actuació 2

Cobertura a programes de lluita contra la soledat no desitjada i inclusió digital (0,7 IRPF)

En 2021 es van modificar les finalitats de l'eix de persones majors en la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF per donar cobertura a programes de lluita contra la soledat no desitjada i inclusió digital.

https://inclusio.gva.es/va/web/mayores/ajudes-i-subvencions

Convocatòria de subvencions específiques 2022

Subvencions en matèria de programes d'envelliment actiu i soledat no desitjada, i programes d'atenció a persones majors i el món rural, per a l'exercici 2022, amb un pressupost de 1.310.000 €.

https://inclusio.gva.es/va/web/mayores/ajudes-i-subvencions

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Persones Majors