Affichage de contenus web

Compromís 120 - Garantir la igualtat lingüística

Garantirem, a través d'una llei, la igualtat lingüística per tal que totes les persones siguen ateses per les administracions públiques en qualsevol de les llengües oficials que trien lliurement i no patisquen discriminació en cap àmbit per expressar-se en elles.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Establiment d’incentius fiscals al foment de la llengua

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Deducció per donacions destinades al foment de la llengua

S'amplia el percentatge de deducció per donacions destinades al foment de la llengua valenciana que passa a ser del 20% per als primers 150€ donats i del 25% per a la resta.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc