Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Enquestes obertes a la comunitat investigadora i a la ciutadania

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Nou portal de enquestes d'opinió elaborades per la Generalitat

Portal amb les enquestes impulsades per la Generalitat Valenciana; disponible esta X Legislatura, dins del Portal d'Informació Argos de Presidència.

Conté enquestes des de 1983 i tota la informació associada a cadascú dels estudis d'opinió: qüestionari, resultats, informes, microdades i fitxa tècnica. També permet consultar sèries de resultats de algunes preguntes repetides en varies enquestes.

Portal d'Enquestes d'Opinió de la GV

Assolida

Actuació 2

Baròmetres de la Comunitat Valenciana

Objecte: Realització d'una enquesta sobre la percepció ciutadana de la situació política i econòmica, els principals problemes i preocupacions dels ciutadans, la seva valoració de l'acció del Consell i la imatge de la Comunitat.

Realitzada del 6 al 21 de juny de 2019, a un total de 2.013 persones de la Comunitat Valenciana.

Realitzada de l'11 de juny al 21 de juliol de 2021, a un total de 4.019 persones de la Comunitat Valenciana.

Portal d'Enquestes d'Opinió de la GV

Assolida

Actuació 3

Impacte del Covid-19 a la Comunitat Valenciana. Enquesta telefònica. Abril 2020

Objecte: Conèixer l'impacte de la pandèmia en la població de la Comunitat.

Realitzada del 14 al 17 d'abril de 2020, a un total de 1.017 persones residents a la Comunitat Valenciana.

Portal d'Enquestes d'Opinió de la GV

Assolida

Actuació 4

Enquesta sobre percepcions i actituds socials respecte a la prostitució i la seua regulació. 2021

Objecte: Realització d'una enquesta sobre les percepcions i actituds socials respecte a la prostitució i la seua regulació en la Comunitat Valenciana.

Realitzada del 14 d'octubre al 2 de novembre de 2021, a un total de 1.484 persones residents a la Comunitat Valenciana.

Portal d'Enquestes d'Opinió de la GV

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques