Affichage de contenus web

Compromís 5. Ordenació de recursos naturals i prevenció d’incendis i altres riscos

Es redactarà el Pla de Prevenció d'Incendis i Riscos Naturals, dirigit especialment a les administracions locals, que atenga la situació d'emergència climàtica, amb una anàlisi de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d'adaptació i mitigació que es puguen adoptar. S'acabaran d'impulsar els Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, els Plans Rectors d'Ús i Gestió i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. Afavorirem el compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis ambientals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració del Pla d’Adaptació de la Costa al Canvi Climàtic

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Dins de la Declaració d'Emergència Climàtica, el Consell es va comprometre a coordinar-se amb la resta d'administracions estatals, autonòmiques i locals, alineades amb les directrius europees per crear un entorn resilient tenint en compte la vulnerabilitat pròpia del nostre territori

 

Amb la col·laboració de totes les autonomies costeres i coordinades a nivell ministerial, la Generalitat ha impulsat l'elaboració d'un Pla d'Adaptació de la Costa valenciana, consistent en l'elaboració d'un visor cartogràfic, amb el suport de l'Institut Cartogràfic, que mostra informació actual i d'escenaris futurs sobre perillositat (dinàmiques marines i dinàmiques hidrometeorològiques), exposició (canvis de línia de costa, paràmetres topo-batimètrics, paràmetres de platja, de rigidització de la costa) i vulnerabilitat (social, de sòl, ambiental, econòmica i d'infraestructures) per a la correcta gestió i presa de decisions en els diferents nivells de governança que aplica la zona costanera.

 

Costa Valenciana enfront l'emergència Climàtica

Assolida

Actuació 2

La Comunitat Valenciana ha sigut seleccionada com una de les primeres 118 regions que participaran en la missió de la UE sobre l'adaptació al canvi climàtic, en suport del Pacte Verd Europeu i de l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la UE. L'elecció va tindre lloc al Primer Fòrum de la missió celebrat a Brussel·les, el 7 de juny de 2022

 

Amb la Missió d'Adaptació es declara la voluntat de cooperar i alinear l'ambició climàtica en matèria d'adaptació, amb les intencions d'altres signataris, trobant punts de sinergies amb la planificació estratègica del desenvolupament del nostre territori. Es marca el compromís d'incorporar noves eines i visions amb les quals millorar l'activació de noves accions d'adaptació, amb la innovació com a element clau i posicionant-se com a entitat que serveix d'inspiració a altres regions.

 

Amb la Missió d'adaptació declarem la nostra voluntat de cooperar i alinear la nostra ambició climàtica en matèria d'adaptació, amb les intencions d'altres signataris, trobant punts de sinergies amb la planificació estratègica del desenvolupament del nostre territori.

Ens comprometem a incorporar noves eines i visions amb les quals millorar l'activació de noves accions d'adaptació, amb la innovació com a element clau.

Ens posicionem com a entitat que serveix d'inspiració a altres regions.

 

Missió Adaptació al canvi climàtic

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals, Direcció General de Medi Natural i Direcció General de Canvi Climàtic