Affichage de contenus web

Compromís 21 - Elaboració de l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+

Elaborarem l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+, amb participació del Consell València LGTBI+, en la qual es prioritzaran les mesures que asseguren recursos lliures de lgtbifòbia per a infància, majors i dependents.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració i aprovació de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI+

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Constitució del Consell Valencià LGTBI

La Llei 23/2018, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI estableix que l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI es realitzarà en el marc del Consell Valencià LGTBI.

El Consell Valencià LGTBI es va constituir el 30 de juny de 2021. En eixa convocatòria es va acordar crear una Comissió de Treball per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI, que es va constituir el 4 de octubre de 2021.

Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell:

https://dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6632.pdf

Nota de premsa

Assolida

Actuació 2

Elaboració i aprovació de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027

Entre octubre de 2021 i febrer de 2022 es realitza un procés participatiu per a l'elaboració i aprovació de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027. La Comissió de Treball dona el vistiplau el text final el 7 de març de 2022 i es presenta i s'aprova pel Consell Valencià LGTBI el 25 de març de 2022.

L'Estratègia és aprovada per la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials el 22 de setembre de 2022 i el Ple del Consell és informat el 2 de desembre de 2022.

Nota de premsa

Assolida

Actuació 3

Primer informe de seguiment de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027

S'està treballant en el primer informe de seguiment de l'Estratègia que serà presentat en el primer trimestre de 2023.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Igualtat en la Diversitat