Affichage de contenus web

Compromís 23 - Estratègia de migracions. Reactivació de l’Observatori Valencià de les Migracions

Elaborarem una  estratègia  de  migracions  amb  la  participació  de  representants  de  la societat civil, administracions locals i autonòmiques. Reactivarem l'Observatori Valencià de les Migracions. Crearem l'Oficina Valenciana d'atenció a persones refugiades i sol·licitants d'asil amb assessorament legal i acompanyament en la seua inclusió en la societat valenciana. Elaborarem i implementarem mesures que aborden la discriminació racial, intolerància i violència masclista contra dones i xiquetes de minories culturals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració i aprovació de l’Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Procés participatiu de l'Estratègia Valenciana de Migracions

En febrer de 2020 s'inicia el procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions amb sessions presencials en cinc municipis diferents. El procés es veu alterat per la pandèmia de la Covid-19 a partir de meitat de març de 2020 i es reprèn de manera online a partir de juny de 2020 fins desembre de 2020.

https://migracionsgva.es/

Assolida

Actuació 2

Creació de la Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026

El 4 de novembre es publica la creació de la Comissió Mixta en el DOGV

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/04/pdf/2020_10445.pdf

Assolida

Actuació 3

Aprovació de l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026

La Comissió Mixta dona el vistiplau el document final el 17 de desembre de 2020.

L'Estratègia és aprovada per la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials el 24 de febrer de 2021 i el Ple del Consell és informat el 18 de març de 2021.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=929104

Assolida

Actuació 4

Seguiment de l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026

La Comissió Mixta dona el vistiplau al primer informe de seguiment de l'Estratègia en la reunió celebrada el 4 de juliol de 2022. Este informe s'elevarà al ple del Consell Valencià de les Migracions en la seua constitució.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Igualtat en la Diversitat