Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració i aprovació del Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

El Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023 aspira a acostar l'administració a la ciutadania lluitant activament contra la bretxa digital

El pla desenvolupa un nou model d'atenció a la ciutadania amb la implantació completa de l'administració electrònica. Per a disminuir l'impacte de la bretxa digital preveu la labor d'acompanyament dels empleats públics, a les persones que ho necessiten, en la tramitació i l'assistència en matèria de registre de documents.

Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern