Affichage de contenus web

Compromís 34 - Aprofundir en les mesures que faciliten l’acolliment familiar i aprovació de l'Estatut de les famílies acollidores

Aprofundirem en les mesures que faciliten l'acolliment familiar dels xiquets i xiquetes del sistema de protecció i aprovarem l'Estatut de les famílies acollidores on es recullen els seus drets i responsabilitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració del decret d’acolliment familiar i estatut de famílies acollidores

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Publicació del decret d'acolliment familiar i estatut de famílies acollidores

El Decret 35/ 2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar implica un pas més per a impulsar l'acolliment familiar com a principal recurs de protecció de la infància i adolescència, amb la consegüent equiparació de les famílies extenses i educadores. Regula el procediment i les condicions per al reconeixement i la concessió de la prestació econòmica per a la sustentació a la criança en famílies acollidores de persones menors d'edat sota la guarda i tutela de la Generalitat i garanteix l'equiparació total de les prestacions concedides als xiquets i xiquetes tutelats per la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Infància i Adolescència