Affichage de contenus web

Compromís 32 - Elaboració d'un Pla Valencià de Barris Inclusius

Elaborarem un Pla Valencià de Barris Inclusius per garantir la igualtat d'oportunitats, drets socials i una vida saludable amb estratègies integrals i específiques a cada territori incloent actuacions en l'àmbit urbanístic, social i cultural.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració del catàleg actual d’espais vulnerables des de l'àmbit dels serveis socials de la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla d'Espais Vulnerables

Des de la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ) s'ha plantejat el diagnòstic de la infravivenda en els barris inclusius de la Comunitat Valenciana a través dels equips socials i complementant l'estudi tècnic, analític, comparatiu i propositiu sobre estratègies de diagnòstic, planificació, gestió i actuació en espais vulnerables.

A partir d'ahí ens proposem l'objectiu de treballar l'esborrany d'un Pla d'Espais Vulnerables, que realitze una actualització dels actuals Barris Inclusius, en concret aquells que han estat rebent el finançament durant els darrers anys, per poder valorar la continuïtat del finançament, mentre iniciem la transició cap al concepte d'Espais Vulnerables, definits per la Llei 3/2019, com aquells ubicats al territori de la Comunitat Valenciana que, per les seues característiques urbanístiques/residencials, socials, laborals o econòmiques, necessiten una actuació integral.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius