Affichage de contenus web

Compromís 2. Control de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Creació del Centre de Control de la Contaminació Atmosfèrica, que aglutine la informació de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire i dels focus potencialment contaminadors, atenent a més les contaminacions acústica i lumínica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració de la Llei de Protecció Lumínica del Medi Nocturn de la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració de la Llei de Protecció Lumínica del Medi Nocturn de la Comunitat Valenciana

 

La Llei te com a finalitat promoure un ús eficient de l'enllumenat exterior, preservar al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes, previndre, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn i, en particular, a l'entorn dels observatoris astronòmics que treballen dins de l'espectre visible i per últim, reduir la intromissió lumínica en zones diferents de les que es pretén il·luminar, principalment en entorns naturals i interior d'edificis.

 

Avantprojecte de Llei de Protecció Lumínica del Mitjà Nocturn

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transició Ecològica