Affichage de contenus web

Compromís 24 - Impuls d’una política de cooperació internacional amb la millora dels instruments de cooperació i l’increment del pressupost fins el 0’4%

Incrementarem progressivament el pressupost destinat a la cooperació internacional al desenvolupament fins a aconseguir el 0'4% en l'últim exercici pressupostari de la X legislatura. Treballarem per la millora dels instruments de cooperació en consens amb les organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. Desenvoluparem una política de cooperació establint una coherència de polítiques (educació per al desenvolupament, compra pública ètica, comerç just i consum responsable). Tot això en el marc de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Elaboració de la Llei de Foment de la Cultura de la Pau i els Drets Humans

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Avantprojecte de Llei

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, declara que els poders públics valencians vetlaran per a fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància i el respecte dels drets humans i la Cooperació al Desenvolupament.

S'ha tramès l'Avantprojecte de Llei de Foment de la Pau i dels Drets Humans.

Desprès d'un procés de consulta des del 21 de setembre fins al 16 de novembre 2021 s'han recollint aportacions. El període de la fase d'informació pública de l'Avantprojecte de Llei va tenir lloc del 5 al 19 d'octubre de 2022.

Avantprojecte

En febrer de 2023 està pendent d'informe del Consell Jurídic Consultiu.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament