Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Dinamització de la Compra Pública de la Innovació en la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Estratègia de Compra Pública d'Innovació per a la Comunitat Valenciana

L'Estratègia te com a objectiu general el millorar els serveis públics incorporant el coneixement científic i tecnològic i la innovació en el marc de la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana. Per altra banda, els objectius estratègics són:

  • Incentivar la innovació empresarial
  • Generar noves oportunitats de negoci per a les empreses innovadores en l'àmbit públic
  • Articular les capacitats de Ciència, Tecnologia i Innovació de la Comunitat Valenciana amb les demandes del sector públic en innovació.

 

L'elaboració de l'estratègia ja s'ha conclòs i es troba a l'espera de la seua presentació pública.

En tràmit

Actuació 2

Dinamització de la demanda de Compra Pública d'Innovació (CPI) entre les entitats locals de la Comunitat

 

L'objectiu és potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivant la compra pública innovadora des del costat de la demanda de les entitats locals.

 

En aquesta legislatura, l'Agència ha assignat 5,5 milions d'euros perquè els ajuntaments de la Comunitat es doten d'unitats administratives especialitzades en Compra Pública d'Innovació i llancen els seus propis processos. Des de 2019, s'han efectuat al voltant d'una trentena de consultes preliminars al mercat.

 

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució de la línia 2 del programa d'impuls de la CPI a la convocatòria 2022

 

Assolida

Actuació 3

Impuls de la Compra Pública d'Innovació en la Generalitat i el seu sector públic

L'Agència proporciona assistència tècnica i assessorament a les diferents conselleries i entitats del sector públic instrumental amb la finalitat d'ajudar-los a satisfer necessitats i millorar els serveis que presten a la ciutadania a través de la Compra Pública d'Innovació.

 

Des de 2019, l'Agència ha col·laborat amb la Conselleria de Sanitat i d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en la licitació de dos contractes de CPI, al mateix temps que ha contribuït a la realització d'altres 7 consultes preliminars al mercat amb altres quatre departaments. A més, s'estan realitzant cursos de formació i sensibilització al voltant de la CPI per a donar a conèixer aquest instrument entre les persones empleades públiques.

 

https://innoavi.es/compra-publica-innovacio/

Assolida

Actuació 4

Incentius a les empreses per a participar en licitacions de CPI

Es dona suport al cost d'I+D+i requerida en una licitació pública d'innovació, de manera que es facilite la presència d'empreses valencianes en licitacions públiques de productes i serveis innovadors.

 

En total, des de 2019 s'han recolzat 13 projectes, presentats per 10 empreses diferents, per un import superior al milió d'euros.

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució de la línia 2 del programa d'impuls de la CPI a la convocatòria 2022

Assolida

Òrgan responsable

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)