Affichage de contenus web

Compromís 12. Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d'internet de fibra òptica a tot el territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ajudes Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR CV 2014-2020)

Aquestes ajudes, contemplades en la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb un pla de finançament fins el 2022, tenen com a objectiu fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià, a través de subvencions a projectes que s'executen en els municipis Leader i s'enquadren dins de l'estratègia de desenvolupament local participativa elaborada pel Grup d'Acció Local corresponent.

El pressupost destinat a aquestes ajudes supera els 33 milions d´euros.

Des de 2018 fins 2022 s´han publicat 5 convocatòries i executat més de 12 milions d´euros.

https://portalagrari.gva.es/es/desarrollo-rural/leader/

Actualment s'està elaborant la normativa tant per a la selecció dels Grups d´Acció Local i les noves estratègies de desenvolupament local participatiu, com per a les ajudes Leader del Pla Estratègic de la PAC, que es convocaran anticipadament aquest 2023.

Assolida

Actuació 2

Noves ajudes en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027

 

Ja s'està treballant en l'elaboració de la nova normativa tant per a la selecció dels Grups d'Acció Local i les noves estratègies de desenvolupament local participatiu, com per a les ajudes Leader del Pla Estratègic de la PAC, que es convocaran anticipadament aquest 2023.

 

https://portalagrari.gva.es/es/desarrollo-rural/leader/

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)