Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Desenvolupament de l’Agencia Valenciana d’Energia (AVEN)

 • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de l'Agencia Valenciana d'Energia (AVEN)

Mitjançant la Llei de Mesures Fiscals,de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de La Generalitat 2023, es crea l'Agència Valenciana de l'Energia, que queda adscrita a la conselleria competent en matèria d'energia.

Serà una entitat de dret públic i tindrà per finalitat la reducció de l'impacte ambiental que representa la generació i el consum energètic i la consolidació del nou model energètic.

Així mateix pretén aconseguir la descarbonització de l'economia, per a la qual cosa fomentarà l'ús d'energies renovables, l'autoconsum, l'estalvi i l'eficiència energètica en les administracions públiques, tots els sectors econòmics i llars del territori, amb l'objectiu d'obtindre l'energia al menor cost possible.

En tràmit

Òrgan responsable

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball