Affichage de contenus web

Compromís 49 - Elaboració d'una llei valenciana d’educació i formació

Elaborarem i aprovarem una llei valenciana d'educació i formació amb la implicació activa de tots els sectors socials.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Derogació de la LOMCE i creació d’un nou marc legal educatiu

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Derogació de la LOMCE

La Conselleria d'Educació ha participat de forma important en la nova llei d'educació, Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, (LOMLOE), que ha introduït importants modificacions respecte a la llei anterior i ha suposat la derogació de la LOMCE, una legislació especialment lesiva per als interessos de la comunitat educativa i del progrés de l'ensenyament.

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional