Affichage de contenus web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació d’ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures

  • Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.
  • Dotació pressupostària 2020-2023: 48,12 M €.

Assolida

Actuació 2

Programa INTEGREM

  • Realització d'itineraris integrals d'inserció laboral per part d'entitats especialitzades en l'atenció de col·lectius amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball.
  • Dotació pressupostària 2020-2023: 1,55 M €.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA