Affichage de contenus web

Compromís 122 - Creació d’un Institut Valencià d’Estadística

Creació d'un Institut Valencià d'Estadística, amb el personal i els recursos necessaris per a poder desenvolupar el Pla Valencià d'Estadística 2019-2022, des del compromís amb les millors pràctiques, la racionalització de recursos i transparència de la gestió pública.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació de l’Institut Valencià d’Estadística

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de l'Institut valencià d'Estadística (IVE)

 

La creació de l'IVE, amb el personal i els recursos necessaris, serveix per a poder desenvolupar  les seues funcions des del compromís amb les millors pràctiques, la racionalització de recursos i transparència de la gestió pública.

 

La creació s'ha realitzat modificant la Llei 5/1990, de 7 de juny de 1990, de la Generalitat, d'estadística de la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, per a l'exercici 2021.

 

Dotació pressupostària per al 2023: 3,6M€.

 

Web IVE: https://pegv.gva.es/va/

Assolida

Òrgan responsable

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball