Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació d'ecosistemes digitals inclusius de lluita contra la bretxa digital en la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Conveni de col·laboració amb la universitat d'Alacant, per a la posada en marxa d'un marc de polítiques responsables per a la creació d'ecosistemes digitals inclusius de lluita contra la bretxa digital en la comunitat valenciana

Anualitat: 2021: 30.000 €

Conveni de col·laboració UA

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital