Affichage de contenus web

Compromís 86 - Anàlisi dels acords de comerç internacional de la UE en els nostres sectors productius

Realitzarem anàlisi dels acords de comerç internacional de la UE en els nostres sectors productius.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació del Servei d’Informació de Defensa Comercial

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació del Servei d'informació de defensa comercial

L'objectiu es doble:

a) obtindre informació per a l'impuls i defensa del productes i serveis de les empreses valencianes, mitjançant l'anàlisi de l'impacte dels acords de la UE amb tercers països sobre l'economia valenciana, per a facilitar el posicionament valencià davant les negociacions i per demanar a l'Estat i a la UE que siga tingut en compte en les rondes de negociació.

b) D'altra banda serveix per a conèixer l'impacte d'aquells acords que ja estan en vigor, avaluar les oportunitats i traslladar-les als diferents sectors productius implicats, així com detectar les amenaces que aquests tractats puguen suposar per a la nostra economia. Tot això ens permet actuar i en el seu cas demanar mesures compensatòries a la UE o a qui corresponga.

En l'any 2020 es van analitzar els efectes del BREXIT i de l'acord comercial amb VIETNAM.

En 2021, els acords d'AUSTRALIA i NOVA ZELANDA.

En 2022, l'acord de MERCOSUR.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Internacionalització