Affichage de contenus web

Compromís 31 - Reducció de l’empobriment infantil

Reduirem l'empobriment infantil desenvolupant i garantint una dotació estable de la renda valenciana d'inclusió millorant la coordinació de tots els departaments de la Generalitat per a la seua correcta implementació, especialment per als itineraris d'inclusió i les ajudes directes complementàries, com garantir la gratuitat en l'educació 0- 3 anys.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació de la Xarxa Pública d’emancipació

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla d'Emancipació i Acompanyament per a persones joves extutelades de la Generalitat

L'objecte d'aquest recurs és facilitar l'accés als serveis de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats i extutelades que hagen arribat a la majoria d'edat i oferir una atenció especialitzada d'acompanyament i de seguiment en el període de transició a la vida independent i autònoma.

Transició a la vida independent

Assolida

Actuació 2

Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades

Recurs destinat a coordinar i impulsar el procés de suport i orientació, en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i seguiment.

Aquest servei disposa d'un procés d'atenció individualitzada i adaptada a les característiques personals de cada persona jove, de manera que en el procés de la programació es contempla la possibilitat d'accedir al programa amb mòdul d'allotjament o sense. Està conformada per les llars d'emancipació i les unitats externes d'emancipació. S'atén al jovent a partir dels 16 anys d'edat.

En desembre de 2022 tenim comptabilitzades 993 persones dins del sistema que es beneficien d'aquest suport a la emancipació.

https://inclusio.gva.es/va/web/menor/transicio-a-la-vida-independent-i-emancipacio

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Infància i Adolescència