Affichage de contenus web

Compromís 97 - Prioritzar la seguretat viària a les carreteres valencianes i retornar el servei d'ITV a la gestió pública directa

Davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem per retornar a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb la total prioritat de salvaguardar la seguretat viària a les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries, i una gestió transparent i eficient.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Creació de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, SA per a la gestió publica directa del servei d’inspecció tècnica de vehicles

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la Societat Valenciana d'ITV, SA

 

El Decret Llei 3/2022, de 22 d'abril, autoritza la creació de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima:

  • La Societat Valenciana d'ITV, SA, com a societat mercantil de la Generalitat, té per objecte la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles.
  • Es designa l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) com a òrgan de supervisió de les estacions d'ITV i a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball se li atribueixen les funcions de seguiment i control de la prestació del servei.
  • Aquesta mercantil assumirà les estacions d'ITV propietat de la Generalitat i les que revertisquen a la mateixa, una vegada finalitzat el vigent règim de concessió el 31 de desembre de 2022, que continuaran habilitades per a prestar el servei d'ITV. La mercantil podrà ampliar el parc d'estacions, prèvia la autorització corresponent.

Text Decret Llei 3/2022

Assolida

Òrgan responsable

IVACE/Sotssecretaria Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball