Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Control de l’activitat d’influència

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Creació i posada en marxa del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (REGIA)

És el registre creat per la llei 25/2018, de 10 de desembre, amb la finalitat de facilitar la identificació i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés en la GVA. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/l/2018/12/10/25/

Es va desplegar la llei mitjançant el Decret 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d' interés de la Comunitat Valenciana. https://dogv.gva.es/datos/2021/10/26/pdf/2021_10795.pdf

La plataforma REGIA conté un enllaç al tràmit d'inscripció en el registre, a més d'un cercador de grups d'interés i un altre d'activitats d'influència. També ofereix informació sobre el funcionament del registre: una guia explicativa, preguntes freqüents, informes emesos i altres recursos d'interés per a la ciutadania.

https://gvaoberta.gva.es/va/regia

Assolida

Actuació 2

Suport a entitats privades  que han d'estar inscrites en REGIA

- Suport i acompanyament a les entitats privades que han d'estar inscrites en REGIA, assessorant-les en el procés d'inscripció.

- Posada a disposició dels grups d'interés registrats d'un segell identificació que els permeta acreditar la seua inscripció en aquest registre.

Assolida

Actuació 3

Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de València per a la seua incorporació a REGIA

Signatura d'un conveni amb l'ajuntament de València que permeta l'aplicació en el seu àmbit del sistema regulador dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

Objectiu: Millorar la transparència de l'activitat dels grups d'interés fora del àmbit de la Generalitat i estendre el sistema regulat per la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d' interés de la Comunitat Valenciana a altres entitats públiques de la Comunitat Valenciana.

En tràmit

Actuació 4

Accions formatives sobre REGIA

 Les accions formatives i divulgatives s'han estructurat en tres àmbits.

  • Formació per als alts càrrecs i responsables públics. Perquè puguen valorar adequadament els contactes que mantenen amb organitzacions per al desenvolupament de les polítiques públiques.
  • Formació per al personal empleat públic. En coordinació amb l'IVAP s'han complementat tant amb accions genèriques com específiques per a conselleries que així ho han sol·licitat.
  • Formació per a la ciutadania i les organitzacions. S'ha fet actuacions formatives particularitzades per a cada categoria (empreses, professionals, ONGD, etc.) per resoldre dubtes sobre l'obligació d'inscriure's.
  • De manera paral·lela, aquesta formació també ha incidit a dotar de valor a la informació continguda en el registre com a eina per a la rendició de comptes de l'acció dels poders públics. Això permet que la ciutadania puga realitzar un seguiment complet de l'origen i raons de la presa de decisions públiques.

https://gvaoberta.gva.es/va/regia

Assolida

Actuació 5

Formació i sensibilització per als alts càrrecs

https://gvaoberta.gva.es/va/regia

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència (OCCI, Oficina de control de conflictes d'interessos)