Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Consell Valencià de les Dones

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació i constitució del Consell Valencià de les Dones

En 2020, mitjançant el Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell es va regular el Consell Valencià de les Dones, com a òrgan col·legiat de naturalesa participativa, amb caràcter consultiu i assessor.

Decret Consell Valencià de les Dones

Per Resolució de 3 de febrer de 2022 es van nomenar les persones designades per a formar part del Consell Valencià de les Dones.

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/08/pdf/2022_883.pdf

El dia 22 de febrer de 2022 es va celebrar la sessió constitutiva del Ple del Consell Valencià de les Dones.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones