Affichage de contenus web

Compromís 18 - Disseny d'una estratègia valenciana de nous usos del temps i corresponsabilitat de la criança

Dissenyarem una estratègia valenciana de nous usos de temps i corresponsabilitat i el foment de la criança, la redistribució del treball, el reconeixement de l'educació no formal i el respecte cap al medi ambient.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Conscienciar a les empreses a que reduïsquen la jornada laboral per a millorar la productivitat i el benestar de les persones treballadores

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Cimera Internacional sobre la Jornada Laboral de 4 dies

La cimera es va celebrar els dies 27 i 28 de maig de 2022 comptant amb la presència de 37 persones que participaren en els diferents panells i diàlegs, representatives del sector empresarial, sindical, organitzacions internacionals, universitats, de 13 països diferents, a banda de la participació de representants de l'Estat, Generalitat i Ajuntament de València. Aquest esdeveniment és el primer al món d'aquestes característiques. Hi assistiren 320 persones (170 presencial i 150 on line). L'objectiu principal de la cimera ha sigut debatre i compartir experiències en matèria de reducció del temps de treball per a tractar de comprendre millor com la reducció del temps de treball a quatre dies o trenta-dos hores setmanals pot ajudar a millorar la productivitat de les empreses, i al mateix temps, contribuir a millorar el benestar de les persones treballadores i a mitigar l'impacte del canvi climàtic.

Assolida

Actuació 2

Ajudes per a les empreses que s'acullen a la jornada de 32 hores setmanals

En 2022 hi han convocades ajudes per primera vegada per a recolzar a les empreses que inicien el procediment de reducció de la jornada laboral sense minvar el salari, per import d'1,5 milions d'euros.Per a 2023 hi ha també una línia pressupostaria prevista per a una nova convocatòria en aquest sentit, també dotada amb 1,5 milions d'euros.

Pressupost: 3.000.000 € (2022 – 2023).

Assolida

Òrgan responsable

LABORA/Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral