Affichage de contenus web

Compromís 93 - Impuls de la Llei d’organització dels agricultors i promoció del Consell Agroalimentari Valencià

Impulsarem la Llei d'organització dels agricultors per a les eleccions en el camp valencià  i el Consell Agrari Valencià, com a òrgan consultiu de la Conselleria, amb la representació de les organitzacions professionals agràries més representatives. A més, promourem el Consell Agroalimentari Valencià: un instrument de participació i consulta amb la presència de les entitats representatives en l'àmbit del món rural i la cadena alimentària.