Affichage de contenus web

Compromís 83 - Dotar d'estabilitat els Instituts tecnològics per impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES

Dotar els Instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana d'un marc d'estabilitat que permeta impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES.