Affichage de contenus web

Compromís 75 - Integració de les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació

Integrarem les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació, i millorarem la seua dotació orgànica i de plantilles.