Affichage de contenus web

Compromís 73 - Seguiment permanent del mercat laboral, especialment en mercats emergents

Farem un seguiment permanent del mercat laboral -i especialment en mercats emergents: economia circular, transició energètica, economia blava o indústries creatives i economia de les cures- per a detectar les necessitats i actuar de manera àgil en l'aplicació de polítiques actives de foment de l'ocupació.