Affichage de contenus web

Compromís 66 - Democratització de l'accés a la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques

Democratitzarem el sistema d'accés a totes les categories professionals de la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques que premie la capacitat i que garantisca que la situació econòmica no siga un problema per a les persones aspirants.