Affichage de contenus web

Compromís 60 - Impuls de mesures per la formació i l’acompanyament per a companyies d’arts escèniques i de carrer

Impulsarem mesures per la formació i l'acompanyament per a companyies d'arts escèniques i de carrer en qüestions relatives a mecenatge, gestió, comunicació i internacionalització.