Affichage de contenus web

Compromís 52 - Consolidar el Pla Edificant

Consolidarem el Pla Edificant per a garantir que tots els centres disposen dels espais i equipaments necessaris.