Affichage de contenus web

Compromís 49 - Elaboració d'una llei valenciana d’educació i formació

Elaborarem i aprovarem una llei valenciana d'educació i formació amb la implicació activa de tots els sectors socials.